Tài liệu chương 1 Tín hiệu và các bộ khuếch đại

Đây là tài liệu về chương 1: tín hiệu và các bộ khuêch đại. Các em có thể download để tiện photo nếu các em muốn. Thầy sẽ cập nhật thêm

  1. Bài giảng chương 1-tiếng việt: Link download driver
  2. Powerpoint chương 1-tiếng việt: Link download driver
  3. Powerpoint chương 1-tiếng anh: Link download driver
  4. Bài tập chương 1-tiếng việt: Link download driver
  5. Bài tập chương 1-tiếng anh: Link download driver

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now