Tài liệu Toefl itp do nguyễn đức mùi tổng hợp

Đề thi Toefl itp các năm

tài liệu hỗ trợ học toefl

Các từ quan trọng trong toefl itp

Tổng hợp các từ quan trọng và có bài tập kèm theo để việc ghi nhớ các từ dễ dàng hơn. Toàn bộ bằng ngôn ngữ tiếng anh nên nếu bạn nào có vốn từ trung bình nên dùng 

400 Từ phải học trong Toefl itp

Là những từ có tần số xuất hiện trong bài đọc cao, hầu như bài đọc nào cũng có những từ này. Rất hữu hiệu cho việc học toefl. Các bạn nên download về rồi photo ra để học 

Hacker từ vựng Toefl itp

 Đây là tài liệu hay. Tổng hợp các từ quan trọng trong toefl và giải nghĩa bằng từ rất thông dụng, dễ hiểu. Các bạn đọc phần giải thích từ chỉ cần hiểu bản chất từ dùng trong hoàn cảnh nào là được 

Các từ có tần suất xuất hiện nhiều trong Toefl itp

Tài liệu này thống kê các từ và giải nghĩa, không chi tiết bằng sách hack từ vựng . Tài liệu này dùng cho bạn nào khá giỏi 

Sách và CD Longman Toefl itp

 Đây là tài liệu hay. Đây là sách cũng rất nhiều bạn học toefl itp sử dụng, hướng dẫn chiến lược từng phần rất bài bản. Có tổng 3 file cần down

Hacker từ vựng Toefl itp

 Đây là tài liệu hay. Tổng hợp các từ quan trọng trong toefl và giải nghĩa bằng từ rất thông dụng, dễ hiểu. Các bạn đọc phần giải thích từ chỉ cần hiểu bản chất từ dùng trong hoàn cảnh nào là được 

Sách ngữ pháp tổng hợp

 Đây là tài liệu hay. Sách ngữ pháp viết bằng tiếng việt. Tổng hợp toàn bộ ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao. Nó như quyển từ điển ngữ pháp không thiếu cái gì