Cảm nhận của học viên trong quá trình học

Dưới đây là cảm nhận của học viên với khóa học toefl itp này. Những điều nhận xét thực tâm xuất phát từ các bạn để có những kết quả như mong đợi sau khi hoàn thành khóa học. Click từng ảnh để xem chi tiết