ĐỀ TRẮC NGHIỆM PHẦN ĐỌC TOEFL ITP

Đề được phân loại theo từng chủ đề. Các bạn học theo chủ đề thì các bạn sẽ nhớ từ vựng tốt hơn do tần suất lặp lại của từ. Dựa vào biểu đồ(bên dưới) thì các bạn học chuyên đề có số lượng nhiều đến ít nghĩa là theo thứ tự từ dưới lên trên. Nếu các bạn học như vậy thì khả năng chúng vào nhóm từ vựng đã học sẽ cao hơn

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TỪNG CHUYÊN ĐỀ TRONG BÀI THI TOEFL ITP PHẦN ĐỌC

Hướng dẫn học phần đọc Toefl itp
Các bạn hãy xem video để tôi hướng dẫn cụ thể từng bước một để các bạn học có chiến lược. Thông minh là yếu tố cần nhưng chiến lược đúng mới là yếu tố đủ. Let’s go >>>

CHỦ ĐỀ LIỆT KÊ THEO SỐ LƯỢNG NHIỀU ĐẾN ÍT