Download phần mềm CCleaner [Link drive]

Link download: https://drive.google.com/file/d/1ENRySW6ux-Dl4lFJOBtcIZZzSw_h055W/view?usp=sharing

Các bước hướng dẫn:

  • Cài đặt bình thường như các phần mềm khác.

  • Chấp nhận dùng thử 14 ngày rồi tắt hoàn toàn phần mềm đi

  • Hướng dẫn kích hoạt: copy 2 file trong folder kích hoạt paste vào folder cài đặt ở trong ổ C

  • Enjoy!

Đọc thêm  Phần mềm Camtasia phiên bản 9.0 [Link driver]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now