Đề trắc nghiệm toefl - 15 câu đầu (có Countdown Timer)

Đề này phục vụ cho các bạn đã ôn khá kỹ rồi. Giờ tập luyện kỹ năng với áp lực thời gian 9 phút làm 15 câu đầu Toefl ITP.

Bước có thể làm được đề này: Vào nhóm zalo nhận mã đề: https://zalo.me/g/njektf825

Ngoài ra, Nếu bạn có nhu cầu học Toefl Itp hình thức online qua zoom. Thì vào nhóm phòng chờ. Thầy sẽ thông báo lịch học trong nhóm https://zalo.me/g/rcofvc888