Lập trình Manim-Python: Vẽ đa giác

Đa giác - manim python

 1. class RegularPolygon(n=6, **kwargs)
Tham số
n(int) – Số cạnh của hình đa giác
**kwargs– Tham số khác

ví dụ

 1. from manim import *
 2. class RegularPolygonExample(Scene):
 3.     def construct(self):
 4.         polygon_1 = RegularPolygon(n=6)                                                     #1
 5.         polygon_2 = RegularPolygon(n=6, start_angle=30*DEGREES, color=GREEN)                #2
 6.         polygon_3 = RegularPolygon(n=10, color=RED)                                         #3
 7.         polygon_group = Group(polygon_1, polygon_2, polygon_3).scale(1.5).arrange(buff=3)   #4
 8.         self.add(polygon_group)                                                             #5

giải thích

 1. #1 Tạo một đa giác 6 cạnh và gán vào biến polygon_1
 2. #2 Tạo một đa giác 6 cạnh và hán vào biến polygon_2; quay một góc 30 độ; viền mầu xanh
 3. #2 Tạo một đa giác 6 cạnh và hán vào biến polygon_3; viền mầu đỏ
 4. #4 Gộp 3 hình đa giác vào 1 nhóm; tăng độ lớn lên 1.5 lần, và sắp xếp với khoảng cách buff=3
 5. #5 hiển thị

command window

 1. manim PopularPolygon.py -p -ql

kết quả

Đọc thêm  Lập trình Manim-Python: Vẽ hình vuông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now