Đề trắc nghiệm toefl - 25 câu sau (có Countdown Timer)

Đề này phục vụ cho các bạn đã ôn khá kỹ rồi. Giờ tập luyện kỹ năng với áp lực thời gian 15 phút làm 25 câu sau Toefl ITP.

Bước có thể làm được đề này: Vào nhóm zalo nhận mã đề: https://zalo.me/g/njektf825

Ngoài ra, Nếu bạn có nhu cầu học Toefl Itp hình thức online qua zoom. Thì vào nhóm phòng chờ. Thầy sẽ thông báo lịch học trong nhóm https://zalo.me/g/rcofvc888