Bài 1: Cài đặt và cấu hình cơ bản cho github

cai dat va cau hinh cho github

Bước 1: Cài đặt phần mềm Github trên window

Link cài đặt: https://git-scm.com/download/win

Bước 2: Cấu hình cơ bản cho github

Kiểm tra cấu hình Git

> git – – version

Config cho git

> git config

> git config – – global user.name “ducmui”

>git config – – global user.email “ducmui@tnut.edu.vn”

kiem tra phien ban va cau hinh co ban cho github

Bước 3. Một số lệnh cơ bản

– Tạo một folder:
>> mkdir mycode
– Truy cập vào folder:
>>cd mycode/
– Tạo 1 file
>>touch index.html
– Tạo một thư viện git(trống)
>>git init
– Lưu một phiên bản đầu tiên của git
>>git add .
>>git commit -m”khoitao”
– Kiểm tra các commit đang có
>>git log –oneline
– Kiểm tra xem có sự thay đổi giữa local và hosting
>>git status
– Sửa file .html rồi xem lại trạng thái
>>git status
– Chuyển nội dung chỉnh sửa NỘI DUNG ở local sang trạng thái chờ commit
>>git add .
– Xem trạng thái
>>git status
cac lenh co ban github
– Commit lần 2
>>git commit -m”commit2″
– Xem trạng thái
>>git status
Đọc thêm  Bài 2: Các lệnh cơ bản github

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now