Bài 3: Lệnh git reset, hủy (undo) commit, xóa commit

bai 3 lenh git reset huy undo commit xoa commit
Với lệnh xóa này chỉ xóa commit cuối cùng. có 2 lệnh xóa:
>>git reset –hard HEAD~1  //xóa toàn bộ commit và nội dung
>>git reset –soft HEAD~1  // Chỉ xóa commit nhưng nội dung chuyển về trang thái staged chờ sửa đổi và commit lại
Đọc thêm  Bài 1: Cài đặt và cấu hình cơ bản cho github

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now