Kiến thức phân mảnh liên quan DANH TỪ trong toefl itp

Lesson Attachments

KIẾN THỨC PHÂN MẢNH DANH TỪ

1. TOEFL ITP – Dấu hiệu nhận biết danh từ?

2. TOEFL ITP – Phân loại danh từ để thuận lợi cho thi toefl itp?

3. TOEFL ITP – Cách phân loại khác của danh từ trong toefl itp?

4. TOEFL ITP – Danh từ đơn cấu tạo như thế nào?

5. TOEFL ITP – cụm danh từ là gì?

6. TOEFL ITP – Mạo từ trong toefl itp gồm gì?

7. TOEFL ITP – Cách sử dụng mạo từ a an ?

8. TOEFL ITP – Các đuôi danh từ chỉ người gồm những gì?

9. TOEFL ITP – Danh từ xác định khi nào?

10. TOEFL ITP – Vị trí của danh từ có thể dứng ở đâu?

11. TOEFL ITP – Các cặp từ cần nhớ trong toefl itp?

12. TOEFL ITP – Thuật Ngữ THE TERM “XXXX” như thế nào?

13. TOEFL ITP – Đuôi ENT và ANT thường là đuôi từ loại nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now