New words for toefl itp reading: illness

New words

 1. Aggravate
 2. Decrepit
 3. Disease
 4. Fatally
 5. Forensics
 6. Persist
 7. Prognosis
 8. Terminal
 9. Vein
 10. Wound

Definitions and examples

1. Aggravate

Aggravate /ˈæɡrəˌveɪt/ means to make a problem, injury, or situation worse or more serious.

Examples:

 1. Talking loudly can aggravate a headache.
 2. Adding fuel to the fire will only aggravate the situation.
 3. His constant complaints only aggravate the tension in the office.
 4. Ignoring the warning signs will aggravate the risk of accidents.
 5. The politician’s remarks aggravated an already tense diplomatic situation.

Dịch:

 1. Nói to có thể làm tồi tệ hơn cơn đau đầu.
 2. Thêm dầu vào lửa chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.
 3. Sự phàn nàn liên tục của anh ta chỉ làm tăng thêm căng thẳng trong văn phòng.
 4. Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo chỉ làm tăng thêm nguy cơ tai nạn.
 5. Các phát ngôn của chính trị gia làm tình hình ngoại giao đã căng thẳng trở nên tồi tệ hơn.

2. Decrepit

Decrepit /dəˈkrɛpɪt/ describes something that is in a very poor or weakened condition, often due to age or neglect.

Examples:

 1. The decrepit old house was falling apart.
 2. The decrepit bridge couldn’t support heavy loads anymore.
 3. She lived in a decrepit apartment building with leaky pipes and broken windows.
 4. The decrepit car barely made it to the mechanic’s shop.
 5. The decrepit state of the playground equipment posed a safety hazard for children.

Dịch:

 1. Căn nhà cũ đến nỗi suy yếu trên bề mặt.
 2. Cây cầu cũ đến nỗi không thể nào chịu được tải trọng nặng nữa.
 3. Cô ấy sống trong một tòa nhà chung cư cũ, có ống nước rò rỉ và cửa sổ vỡ.
 4. Chiếc xe cũ đến nỗi gần như không thể đưa nó đến cửa hàng sửa chữa.
 5. Tình trạng suy yếu của thiết bị trên sân chơi gây ra nguy cơ về an toàn cho trẻ em.

3. Disease

Disease /dɪˈziz/ is a medical condition characterized by an abnormality in the body’s structure or function, often with specific signs and symptoms.

Examples:

 1. Influenza is a contagious respiratory disease caused by a virus.
 2. Diabetes is a chronic disease that affects the body’s ability to regulate blood sugar levels.
 3. Cancer is a disease characterized by the uncontrolled growth of abnormal cells in the body.
 4. Alzheimer’s disease is a progressive neurological disorder that affects memory and cognitive function.
 5. Heart disease refers to a range of conditions that affect the heart’s structure and function, such as coronary artery disease and heart failure.

Dịch:

 1. Cúm là một bệnh truyền nhiễm đường hô hấp do virus gây ra.
 2. Tiểu đường là một bệnh mãn tính ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh mức đường huyết của cơ thể.
 3. Ung thư là một bệnh được đặc trưng bởi sự phát triển không kiểm soát của tế bào bất thường trong cơ thể.
 4. Bệnh Alzheimer là một rối loạn thần kinh tiến triển ảnh hưởng đến trí nhớ và chức năng nhận thức.
 5. Bệnh tim là một loạt các điều kiện ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng của trái tim, như bệnh động mạch và suy tim.

4. Fatally

Fatally /ˈfeɪtəli/ means in a manner resulting in death or leading to a fatal outcome.

Examples:

 1. The patient was fatally injured in the car accident.
 2. Smoking can fatally damage your lungs and lead to respiratory diseases.
 3. The hurricane’s winds and flooding fatally affected coastal communities.
 4. Ignoring warning signs of a heart attack can fatally delay medical treatment.
 5. Driving under the influence of alcohol can fatally endanger yourself and others on the road.

Dịch:

 1. Bệnh nhân đã bị thương nặng và tử vong trong tai nạn xe hơi.
 2. Hút thuốc lá có thể gây hại tử vong cho phổi của bạn và dẫn đến các bệnh về hô hấp.
 3. Các cơn gió và lũ lụt của cơn bão đã gây tổn thất tử vong cho các cộng đồng ven biển.
 4. Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo về cơn đau tim có thể làm trì hoãn điều trị y tế dẫn đến tử vong.
 5. Lái xe dưới tác dụng của rượu có thể gây nguy hiểm tử vong cho chính bạn và người khác trên đường.

5. Forensics

Forensics /fəˈrɛnsɪks/ is the application of scientific methods and techniques to solve crimes or legal issues.

Examples:

 1. Forensic scientists analyze evidence such as fingerprints and DNA to help solve crimes.
 2. Forensic accountants investigate financial fraud and embezzlement cases.
 3. Forensic pathologists perform autopsies to determine the cause of death in suspicious cases.
 4. Forensic psychologists assess individuals involved in legal proceedings to provide expert testimony.
 5. Forensic engineers investigate accidents to determine their cause and prevent future incidents.

Dịch:

 1. Các nhà khoa học pháp y phân tích các bằng chứng như dấu vân tay và ADN để giúp phá giải các vụ án.
 2. Các kế toán viên pháp lý điều tra các vụ gian lận tài chính và biến mất tiền.
 3. Các bác sĩ pháp y thực hiện khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong trong các trường hợp đáng ngờ.
 4. Các nhà tâm lý học pháp y đánh giá các cá nhân liên quan đến các vụ án để cung cấp lời khai chứng sự chuyên môn.
 5. Các kỹ sư pháp lý điều tra các tai nạn để xác định nguyên nhân và ngăn chặn các sự cố trong tương lai.

Persist /pərˈsɪst/ means to continue to exist or endure despite challenges or obstacles.

Examples:

 1. Despite facing criticism, she persisted in pursuing her dreams.
 2. The problem persisted even after several attempts to solve it.
 3. He persisted in his efforts to learn a new language despite initial difficulties.
 4. The rain persisted throughout the day, causing flooding in many areas.
 5. Despite his illness, he persisted in attending school and completing his studies.

Dịch:

 1. Mặc dù gặp phải chỉ trích, cô ấy vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
 2. Vấn đề vẫn tồn tại ngay cả sau khi đã cố gắng giải quyết nhiều lần.
 3. Anh ấy vẫn tiếp tục nỗ lực học một ngôn ngữ mới mặc dù gặp khó khăn ban đầu.
 4. Mưa vẫn kéo dài suốt cả ngày, gây ra lũ lụt ở nhiều khu vực.
 5. Mặc dù bị bệnh, anh ấy vẫn tiếp tục đi học và hoàn thành học vấn của mình.

7. Prognosis

Prognosis /prɑɡˈnoʊsəs/ refers to the likely course or outcome of a disease or medical condition.

Examples:

 1. The doctor provided a favorable prognosis for the patient’s recovery.
 2. The prognosis for advanced-stage cancer is often poor.
 3. With proper treatment, the prognosis for diabetes can be managed effectively.
 4. The prognosis for a broken bone is generally good with proper medical care.
 5. The doctor explained that the prognosis for the rare disease was uncertain.

Dịch:

 1. Bác sĩ đưa ra dự đoán tích cực về sự phục hồi của bệnh nhân.
 2. Dự đoán cho bệnh ung thư ở giai đoạn cuối thường không tích cực.
 3. Với điều trị phù hợp, dự đoán cho bệnh tiểu đường có thể được quản lý một cách hiệu quả.
 4. Dự đoán cho một xương bị gãy thường tốt nếu được chăm sóc y tế đúng cách.
 5. Bác sĩ giải thích rằng dự đoán cho căn bệnh hiếm thường không chắc chắn.

8. Terminal

Terminal /ˈtɜrmənəl/ describes something that is in an advanced or incurable stage, often referring to a medical condition.

Examples:

 1. The patient’s cancer had reached a terminal stage.
 2. The doctor informed the family that the illness was terminal.
 3. Despite treatment, the disease progressed to a terminal state.
 4. The prognosis for the terminal patient was bleak.
 5. The hospice provides care for terminal patients in their final days.

Dịch:

 1. Bệnh ung thư của bệnh nhân đã đi vào giai đoạn cuối.
 2. Bác sĩ thông báo cho gia đình rằng căn bệnh là không thể chữa trị.
 3. Mặc dù được điều trị, căn bệnh đã tiến triển thành trạng thái không thể chữa trị.
 4. Dự đoán cho bệnh nhân ở giai đoạn cuối không lạc quan.
 5. Nhà dưỡng lão cung cấp chăm sóc cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối trong những ngày cuối cùng của họ.

9. Vein

A vein /veɪn/ is a blood vessel that carries blood toward the heart.

Examples:

 1. The veins in your arms are visible beneath the skin.
 2. Blood is transported through veins from various parts of the body to the heart.
 3. Spider veins are small, dilated veins near the surface of the skin.
 4. Varicose veins can occur when veins become swollen and twisted.
 5. Doctors often use veins to administer medications intravenously.

Dịch:

 1. Các tĩnh mạch trên cánh tay của bạn rõ ràng dưới da.
 2. Máu được vận chuyển qua các tĩnh mạch từ các phần khác nhau của cơ thể đến tim.
 3. Các tĩnh mạch nhện là các tĩnh mạch nhỏ, giãn ra gần bề mặt da.
 4. Các tĩnh mạch trĩ có thể xảy ra khi các tĩnh mạch trở nên phình to và bị xoắn.
 5. Các bác sĩ thường sử dụng tĩnh mạch để tiêm thuốc vào tĩnh mạch.

10. Wound

A wound /wund/ is an injury to the body, typically involving a break in the skin.

Examples:

 1. She suffered a deep wound on her leg after falling off her bike.
 2. The surgeon stitched up the wound after removing the foreign object.
 3. He cleaned the wound thoroughly to prevent infection.
 4. Burns can cause serious wounds and require immediate medical attention.
 5. Proper wound care is essential for preventing complications and promoting healing.

Dịch:

 1. Cô ấy bị một vết thương sâu trên chân sau khi ngã từ xe đạp.
 2. Bác sĩ phẫu thuật đã khâu lại vết thương sau khi loại bỏ vật ngoại lai.
 3. Anh ấy đã làm sạch vết thương kỹ lưỡng để ngăn ngừa nhiễm trùng.
 4. Bỏng có thể gây ra các vết thương nghiêm trọng và đòi hỏi sự chăm sóc y tế ngay lập tức.
 5. Việc chăm sóc vết thương đúng cách là cực kỳ quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng và thúc đẩy quá trình lành vết thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now