New Words for Toefl Itp Reading: Disaster

New Words

1. anticipate 6. flood
2. catastrophic 7. impact
3. collide 8. persevere
4. eruption 9. plunge
5. famine 10. unleash

Definitions and Examples

1. Anticipate


Anticipate (verb): To expect or foresee something happening and take action accordingly.

Examples:

 1. The weather forecasters anticipate heavy rainfall tomorrow.
 2. She anticipated the traffic and left for work earlier than usual.
 3. The company anticipated a decrease in demand and adjusted production accordingly.
 4. Anticipating her guests’ preferences, she prepared a variety of snacks.
 5. He anticipated the opponent’s moves and planned his strategy accordingly.

Dịch:

 1. Các nhà dự báo thời tiết dự đoán có mưa lớn vào ngày mai.
 2. Cô ấy dự đoán tình trạng giao thông và đi làm sớm hơn bình thường.
 3. Công ty dự đoán sẽ có sự giảm về nhu cầu và điều chỉnh sản xuất phù hợp.
 4. Đoán trước sở thích của khách, cô ấy chuẩn bị một loạt các món nhẹ.
 5. Anh ấy đoán trước các nước đối thủ và lập kế hoạch chiến lược của mình phù hợp.

2.Catastrophic


Catastrophic (adjective): Involving or causing sudden and widespread disaster or tragedy.

Examples:

 1. The earthquake had catastrophic effects on the city, causing widespread destruction.
 2. A catastrophic failure of the dam led to flooding in the surrounding areas.
 3. The forest fire had a catastrophic impact on the ecosystem, destroying acres of land.
 4. The hurricane resulted in catastrophic damage to homes and infrastructure along the coast.
 5. The pandemic had catastrophic consequences for global health systems and economies.

Dịch:

 1. Động đất đã gây ra những tác động thảm họa đối với thành phố, gây ra sự tàn phá lan rộng.
 2. Sự cố thảm khốc của đập đã dẫn đến lũ lụt ở các khu vực xung quanh.
 3. Đám cháy rừng đã tác động thảm hại lên hệ sinh thái, phá hủy hàng mẫu đất.
 4. Cơn bão đã gây ra thiệt hại thảm khốc cho các ngôi nhà và hạ tầng dọc theo bờ biển.
 5. Đại dịch đã mang lại những hậu quả thảm họa cho hệ thống y tế và kinh tế toàn cầu.
Đọc thêm  Tăng kỹ năng nghe Toefl itp bằng nghe chép chính tả: lis28_3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now